Rensing og maling av utvendige fasader

Murmester Alf Svela AS har benyttet kjemikalier fra STS AS siden 1991. Bedriften har alt nødvendig utstyr som skal til for å rense fasader kjemisk på en rasjonell måte.

Innenfor murerfaget på 70 og 80 tallet var det hovedsaklig murerne som behandlet mur – og puss konstrusjoner med egnete produkter. Fom. 80 tallet var det malerne som kom med «Revolusjonerende» nyheter mht. maling av utvendige mur- og puss fasader, med akryl og tilsvarende malingsprodukter. I ettertid har dette vist seg å være feilslått. Disse nye malingsproduktene for mur-og puss fasader, har vist seg at murverket har blitt alt for tett, og murverket ikke har fått «pustet». Følgeskadene har vært betydelige med avflassing i stor skala, og dårlig innemiljø. I værste fall har innebygget fuktighet i mur konstruksjonene medført frostspregning i mur- og puss fasadene. Profesjonelle eiendoms aktører har sett at rett behandling av mur- og puss fasader er svært god økonomi.