STS Malingsfjerning

Murmester Alf Svela AS har benyttet kjemikalier
fra STS AS siden 1991. Bedriften har alt nødvendig
utstyr som skal til for å rense fasader kjemisk på en rasjonell måte.


Innenfor murerfaget på 70 og 80 tallet var det hovedsaklig murerne som
behandlet mur - og puss konstrusjoner med egnete produkter.
Fom. 80 tallet var det malerne som kom med "Revolusjonerende"
nyheter mht. maling av utvendige mur- og puss fasader, med akryl
og tilsvarende malingsprodukter. I ettertid har dette vist seg å være
feilslått. Disse nye malingsproduktene for mur-og puss fasader,
har vist seg at murverket har blitt alt for tett, og murverket ikke har
fått "pustet". Følgeskadene har vært betydelige med avflassing i stor
skala, og dårlig innemiljø. I værste fall har innebygget fuktighet i mur
konstruksjonene medført frostspregning i mur- og puss fasadene.
Profesjonelle eiendoms aktører har sett at rett behandling av mur- og
puss fasader er svært god økonomi.

               

                  Brosjyre for fjerning av maling        
                 Se brosjyre

             For mer informasjon gå inn på:

                   www.sts-surface.no
                              
                              


Powered by www.i-tools.no