Keim Silikatmaling

Keim Silikatmaling er et kvalitetsprodukt for overflatebehandling
av mur.

Murmester Alf Svela AS sitt første prosjekt som er utført med
Keim Silikat produkter, var renovering av fasader i Grensegt. 1
Stavanger sommer/høst 1991. De seneste prosjekt som kan
nevnes er rehabilitering av fasader på St. Petri kirke og
Røde Kors sin representant bolig i Eiganesveien i Stavanger.

For mer informasjon om Keim produkter
se STS-Surface sin hjemmeside på:                               
www.sts-surface.no

Brosjyre for vedlikehold av murfasader
      Se brosjyre

St. Petri kirke i Stavanger er malt med Keim Silikatmaling.

Powered by www.i-tools.no